Każda praca dodatkowa musi spełniać poniższe wymagania:

• Strona tytułowa – wypełniona: imię i nazwisko ucznia, temat pracy, klasa.

• Ilustracje, zdjęcia, diagramy, wykresy (w zależności od wybranego tematu).

• Minimum 2 - 6 strony maszynopisu lub 3 – 6 stron pismem ręcznym.

• Praca pisania odręcznie musi być przejrzysta i czytelna.

• Czcionka Times New Roman rozmiar 12. Format pracy kartka A4.

• Praca musi być zszyta zszywką lub być umieszczona w koszulce.

• Każda praca musi posiadać bibliografię i przypisy dolne (w przypadku korzystania z różnych źródeł).

• Każda praca powinna na końcu być zaopatrzona w podpis własnoręczny ucznia

Prace dodatkowe

Wykonanie jednej pracy w semestrze jest obowiązkowa

 1. Potencjał naturalny i gospodarczy Polski.

 2. Przejściowość klimatu Polski i jego wpływ na środowisko naturalne.

 3. Liczba ludności Polski - jej zmiany i rozmieszczenie.

 4. Nil - egipski władca urodzaju.

 5. Tititaca - największe jezioro w wysokich Andach.

 6. Uskok San Andreas - bomba zegarowa pod Kalifornią.

 7. Na podstawie dostępntych źródeł scharakteryzuj wybraną grupę etniczną w Polsce.

 8. Europa - jednoczący się kontynent.

 9. Granica - nie dzieli.

 10. Problemy wyżywienia ludności na świecie.

 11. Procesy integracji i gezintegracji na świecie.

 12. Wpływ religii, kultury na gospodarkę i turystykę.

 13. Globalizacja - za czy przeciw?

 14. Warszawa - miejsce gdzie mieszkam i spędzam wolny czas.

 15. "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." Z czego może i powinna być dumna Polska?